Założyciele Spółdzielni

Spółdzielnię Socjalną HORYZONTY założyły 2 iławskie stowarzyszenia – Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” w Iławie. Oba są członkami spółdzielni.

PRZYSTAŃ
Stowarzyszenie zarejestrowane 20 czerwca 2001 roku. Organizacja pożytku publicznego mogąca otrzymywać od podatników 1% podatku.
„Przystań” wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym młodzież (realizuje dla tych osób inicjatywy z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej), prowadzi fundusz stypendialny dla dzieci, młodzieży oraz studentów, wspiera inne organizacje pozarządowe dotacjami oraz dodatkowo poprzez działalność Centrum Organizacji Pozarządowych.
Prezesem stowarzyszenia jest p. Arkadiusz Karpiński.
www.przystan.ilawa.pl

JESTEŚMY
Stowarzyszenie zarejestrowane 25 października 2001 roku. Organizacja pożytku publicznego mogąca otrzymywać od podatników 1% podatku.
Prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, m.in. działalność oświatowo-wychowawczą, na rzecz poprawy sytuacji materialnej, społecznej, zatrudnienia.
Prezesem stowarzyszenia jest p. Mariola Panfil.
www.jestesmy.ilawa.pl

Założyciele:

 
        

Kontakt:


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Siedziba: ul. Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
Telefon (grzeczn.): (89) 648-62-38
e-mail: a_karpinski@przystan.ilawa.pl
NIP: 744-18-10-826

JoomShaper